Beslenme Gözetim Sistemi

Beslenme gözetim programı, 2017’nin ortalarında EWARN’ın bir parçası olarak düzenli olarak 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki beslenme durumunu araştırmak ve izlemek amacıyla kurulmuştur. Şu anda ve gelecekteki nüfus arasında beslenme bozukluklarının boyutunu, dağılımını ve nedenlerini yansıtan bilgiler oluşturmak amacıyla sürekli bir sistem olarak kabul edilir ve politikaların oluşturulması ve programların, yönetimin ve değerlendirmenin planlanması için.

NUTRITION SURVEILLANCE SYSTEM

Hedefler

1

Beş yaşın altındaki çocuklar arasında ciddi ve orta derecede beslenme bozukluğu vakalarını ve bilateral ödem vakalarını değerlendirmek

2

5 yaşın altındaki çocuklarda akut beslenme bozukluğundan kaynaklanan ölümleri azaltmak.

3

Hasta yönetimi hizmetlerinin yeterliliğini ve kalitesini değerlendirmek için tespit edilen ve yönlendirilen vakaları iki hafta sonra takip etmek

Göstergeler 2021

0
5 yaş altı çocuklar tarandı
0
Taranan gebe ve emziren kadınlar
0
Rapor veren sağlık tesisleri
0
Alt bölge

Beslenme Aylık Bülteni

Beslenme gözetim programı, 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki beslenme durumunu düzenli olarak araştırmak ve izlemek amacıyla 2017’nin ortalarında ve EWARN’ın bir parçası olarak kurulmuştur

Beslenme Aylık Bülteni

Nutritional surveillance program was established in the mid of 2017 to investigate and monitor the nutritional state among children below 5 years old regularly, and as a part of EWARN.