MİSYONUMUZ

Tüm Suriyeliler için onurlu bir yaşam sağlamak amacıyla bilgi ve yardımı yönetmek ve koordine etmek.

TANIM

Yardım Koordinasyon Birimi (ACU), 2013 yılında kurulan, Suriye’ye ait, ulusal, hükümet dışı, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

ACU, bağışçılar, uygulayıcı ajanslar ve yerel ortaklar arasındaki çabaları koordine ederek Suriyelilere sağlanan desteğin etkisini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

ÇALIŞMA KAPSAMI

Bilgi
Yönetimi
Savunuculuk ve
Ağ Oluşturma
Hibe
Yönetimi
İzleme ve Değerlendirme
Kapasite
Geliştirme

Çalışma Kapsamı

Bilgi
Yönetimi
Savunuculuk
ve Ağ Kurma
Hibe
Yönetimi
İzleme ve
Değerlendirme
Capacity
Building

ACU YÖNETİMİ

ACU, Suriye Halkının Dostları Grubu himayesinde ve uluslararası camianın Suriye Ulusal Koalisyonu’nu tanımasının ardından 2012 yılında kurulmuştur. ACU, BM kararları çerçevesinde uluslararası desteklenen Suriye ulusal vizyonu çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

ACU, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarını yöneten sistem ve protokole göre Türkiye Cumhuriyeti’nde lisanslanmış olup şu lisans numarası ve tarihi ile kayıtlıdır: “YARDIM ve KOORDİNE BİRİMİ DERNEĞİ – 2013-09-20 – Kayıt #27-016-210”

ACU, tüm Suriyeliler için toplumsal dayanıklılığı ve barışın inşasını destekleyen bir sivil toplum kuruluşu ve bir teknokrat ekibidir, bulundukları her yerde.

ACU, pratik olarak tüm siyasi, hükümet ve örgütsel kuruluşlardan bağımsızdır.

Haritamız

ACU, Suriye’deki insani durumla ilgili veri toplayan geniş bir sayım ve yüksek nitelikli personel ağı oluşturmuştur. Onların çoğu ACU ile 8 yıldan fazla süredir çalışmaktadır.

Ekibimiz

0

HEDEFLERİMİZ

“Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde daha iyi kararlar alınmasını sağlamak amacıyla bilgi yönetimi, araştırma ve veri bankacılığında öncülük etmek, insani yardım, erken iyileşme ve istikrar sürecinde yanıtın geliştirilmesini sağlamak.”

Suriye meselesinin önceliklerini yerel ve uluslararası düzeyde gündeme getirmek için koordinasyon, ağ oluşturma ve savunuculukta öncülük etmek, ACU’nun liderlik ve katılımı artırma ve entegrasyonu güçlendirme kapasitesine sahip bir Suriye örgütü olarak konumunu ve rolünü güçlendirmek.

Suriye topluluklarının direncini desteklemek ve tüm Suriyeliler için adil bir çözüme zemin hazırlayan istikrarlı bir ortam yaratmak.

AMAÇLARIMIZ

Bilgi yönetimi, araştırma ve bilgi bankası oluşturma alanında liderlik yaparak, ‘insani yardım faaliyetlerini, erken toparlanmayı ve istikrarı desteklemek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde daha iyi kararlar alınmasını güçlendirmek

Suriye halkının önceliklerine ilişkin koordinasyon, ağ oluşturma ve savunuculukta liderlik. ACU’nun, ağ oluşturmada liderlik edebilen ve katılımcı ve bütünleştirici rolünü güçlendiren bir Suriye organizasyonu olarak rolünü güçlendirmek.

Suriyeli toplulukların direncini desteklemek ve Suriyeliler için adil bir çözüm yolunu açan istikrarlı bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak