INFORMATION MANAGEMENT UNIT (IMU)

Bilgi Yönetim Birimi (IMU)

IMU, insani yardım, erken toparlanma ve istikrar destek yollarının kaynağı olarak kabul edilir ve uzman sayıcıları aracılığıyla tüm hükümet dışı alanları kapsar. Ayrıca, IMU, hizmet sağlayıcılar ve karar vericiler için daha iyi karar alma süreçlerini mümkün kılmak için çalışır

Göstergeler ve Sürümler

Tematik
Raporlar

Durum
Raporları

Flaş
Raporlar

Etkileşimli
Çalışmalar ve
Haritalar

İhtiyaç Değerlendirme Raporları

Hedefler

Suriye halkına sağlanan yardımların etkisini artırmak için güvenilir ve zamanında veri sağlanması

Suriye’deki insani, istikrar ve kalkınma sektörlerinde daha iyi karar almayı güçlendirmek

ACU ve paydaşlar için daha geniş bir veri ile ilgili hizmet ve ürün yelpazesi sağlamak için aktif bir operasyonel birim olmak

Suriye’de bilgi yönetiminde profesyonel liderlik sergilemek

Suriye Veri Ambarı’nın gelişimini yönlendirmek

Çeşitli veri ve ilgili ürünler geliştirme ve üretme ve bunları bilgi yönetimi pazarına sunma

Haftalık, aylık ve yıllık olarak sunulan verilerin etkinliğini, güvenilirliğini ve kalitesini artırmak

Suriyelilere sunulan yardımın etkisini en üst düzeye çıkarmak için güvenilir ve zamanında veri sağlayarak

Suriye’de insani, istikrarlaştırma ve kalkınma sektörlerinde daha iyi karar alma süreçlerini güçlendirmek.

ACU ve paydaşlar için daha geniş bir veri odaklı hizmet ve ürün yelpazesi sağlamak için aktif bir operasyonel birim olmak.

Suriye’de bilgi yönetiminde profesyonel liderlik sergilemek

Suriye Veri Ambarı’nın gelişiminde liderlik etmek.

Çeşitli veri ve ilgili ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi ve bunların bilgi yönetimi pazarına sunulması

Haftalık, aylık ve yıllık olarak sunulan verilerin etkinliğini, güvenilirliğini ve kalitesini artırmak

Periyodik Yayınlar

  • Rapor Kategorisi

  • Raporları Sırala

  • Etiketler

  • Sıfırla