ACU'nun Ana İşlevleri

Bilgi Yönetim Birimi (IMU)

IMU, tüm gayri resmi alanları kapsayan uzman sayım elemanları aracılığıyla insani, erken iyileşme ve istikrar destek yolları kaynağı olarak kabul edilir

Information Management Unit (IMU)

IMU is considered to be a source of humanitarian, early recovery, and stabilization support paths through its specialized enumerators covering all non-governmental areas.

Erken Uyarı Alarm ve Tepki Ağı (EWARN)

Bu, epidemiyolojik hastalıkları gözlemleyen ve izleyen bir sağlık bilgi sistemi. Sistem, sağlık sisteminin orta 2013’te çökmesinin ardından rejim kontrolü dışındaki etkilenen bölgelerde kurulmuştur.

İmmünizasyon Programı (IP)

Programın başlangıcı, ACU’nun EWARN ekibinin Suriye’de rejim kontrolü dışında ilk poliomyelit vakasını keşfettiği zaman oldu.

IMMUNIZATION PROGRAM (IP)

The beginning of the program was when ACU’s EWARN team discovered the first poliomyelitis case outside the regime control in Syria.

Beslenme Gözetim Programı (NSS)

Beslenme gözetim programı, 5 yaşın altındaki çocukların beslenme durumunu düzenli olarak araştırmak ve izlemek amacıyla 2017 yılının ortalarında EWARN’ın bir parçası olarak kurulmuştur

Kalkınma Programları Birimi (DPU)

DPU, yerel topluluklar veya diasporadaki Suriyeliler için yaptığı faaliyetler ve projeler aracılığıyla toplumsal direnci ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Su, Sanitasyon ve Altyapı Programı (WaSH & Infra)

WASH program, 2013 yılında EWARN ile eş zamanlı olarak kurulmuş olup, su kaynaklı hastalıkların izlenmesinin en önemli kaynaklarından biri olmayı ve su kalitesini ile içme suyu olarak ve insan tüketimi için uygunluğunu izlemeyi amaçlamaktadır.