Gelişim Programları (DPU)

GELİŞTİRME PROGRAMLARI (DPU)

DPU, yerel topluluklar veya diasporadaki Suriyeliler için olsun, faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal direnci ve istikrarı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Aynı zamanda, yerel kaynaklara yatırım yaparak, insan kaynaklarını harekete geçirerek ve kısa veya uzun vadede yanıt verme kabiliyetini geliştirerek toplumu güçlendirmeyi amaçlar, böylece erken iyileşme ve istikrara geçiş için bir ortam yaratılır.

Yol Haritası

Kadınların Güçlendirilmesi ve Sivil Farkındalık

Adaleti Sağlamak

İyi Yönetişim

Eğitim

Ekonomik Güçlendirme

Genel Amaçlar

Kadınların ve gençlerin aktif ve temel katılımı aracılığıyla sivil toplumun değerleri ve bütünlüğünü teşvik etmek

Suriye sivil toplumlarının istikrarını desteklemek ve göç ve sığınma başvurularının azaltılmasına yardımcı olmak

Erken iyileşmeyi destekleyen ve yerel ve insan kaynaklarına yatırım yapmayı destekleyen yönetişim programlarını desteklemek

İnsan hakları prensiplerini ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek

Suriyeli öğrencilerin eğitim seviyesini yükseltmeye ve Suriyeli gençleri aşırılıktan korumaya katkıda bulunmak

Entegrasyonu artırmak ve diyalog ve toplum katılımı için alanlar oluşturmak için sektörel çalışma platformları oluşturmak ve ev sahipliği yapmak

Kadınların ve gençlerin aktif ve temel katılımıyla sivil toplumun değerlerini ve bütünlüğünü teşvik etmek

Suriye’deki sivil toplumların istikrarını desteklemek ve göç ve sığınmacı başvurularını azaltmak

Stabiliteyi destekleyen erken toparlanma ve yönetişim programlarını ve yerel ve insan kaynaklarına yatırım yapmayı desteklemek

İnsan hakları ilkelerini ve hukukun üstünlüğünü teşvik etmek

Suriyeli öğrencilerin eğitim düzeyini yükseltmeye ve Suriyeli gençleri aşırılıktan korumaya katkıda bulunmak

Entegrasyonu artırmak ve diyalog ve toplum katılımı için alanlar yaratmak amacıyla sektörel çalışma platformları oluşturma ve ev sahipliği yapma

  • Rapor Kategorisi

  • Raporları Sırala

  • Etiketler

  • Sıfırla
DPU
Bu proje, Emaar Al-Sham İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülmektedir. E-Öğrenim düzeyini yükselterek eğitim sürecini desteklemek
DPU
Vatan ve vatandaşlıkla ilgili en önemli kavramları anlatan kısa bir video
DPU
İnsan hakları nedir ve özgür ve onurlu bir yaşam hakkı nedir?
DPU
Suriye'deki buğday projesi, tarımsal ürünlerin dönüşümlü olarak ekilmesine dayanan bir kalkınma projesidir.
DPU
Suriye'deki buğday projesi, tarımsal ürünlerin dönüşümlü olarak ekilmesine dayanan bir kalkınma projesidir.
DPU
Suriye'deki buğday projesi, tarımsal ürünlerin dönüşümlü olarak ekilmesine dayanan bir kalkınma projesidir.